mai_republica_moldova_63765100

Ministerul Afacerilor Interne se judecă cu unul din viceminiștri // Oleg Babin are datorii la MAI

Ministerul Afacerilor Interne este în plin proces de judecată cu Viceministrul afacerilor interne, Oleg Babin. O ședință de judecată este stabilită la Curtea de Apel Chișinău, la data de 22 octombrie 2015, orele 10.00 (nr. dosarului 02-2a-10036-20052015).

Surse demne de încredere din cadrul MAI ne-au comunicat că acțiunile civile au fost înaintate de fostul ministru al afacerilor interne, Dorin Recean, împotriva a nouă angajați ai MAI, printre care și actualul viceministru, O. Babin și au ca obiect recuperarea unei sume de bani în bugetul MAI, în total de aproximativ 400 mii lei.

Prin dispoziția MAI nr.14/437 din 12.04.2013 a fost aprobată componența grupului de lucru pentru elaborarea proiectului de lege privind modul de asigurare și restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice. în această componență se regăseau angajați cu funcție de răspundere din cadrul MAI, printre care viceministrul Oleg Babin (în acea perioadă, șef al Direcției generale resurse umane a MAI), Anatol Dănilă, actualul șef al Direcției generale resurse umane (în acea perioadă, adjunctul lui Babin), Sergiu Èšurcan, șeful Direcției generale economie și finanțe, Vladimir Èšurcan, șef al Direcției generale analiză monitorizare și evaluare a politicilor (în prezent, suspendat din funcție, avînd calitate de învinuit în cadrul unui dosar penal intentat la sesizarea Comisiei Naționale de Integritate) și adjunctul acestuia, Viorel Berliba, Alexandru Vieru și Valentin Gorgan, adjuncții Serviciului dirijare operațională și inspectare, subdibiziune subordonată a MAI, etc.

Respectivul grup de lucru avea ca sarcină elaborarea proiectului de lege, însă pentru aceasta „experții” au avut grija să fie remunerați suplimentar salariului lunar, prin includerea unui punct special în dispoziția nr. 14/437, care prevedea (pct.7) un adaos la salariul de funcție în mărime de 50% pentru elaborarea proiectului de lege, făcînd referință la art.16 din Legea privind actele legislative. Astfel, nu numai că proiectul legii nu a mai avut sorți de izbîndă, nici măcar de Guvern nu a fost aprobat, probabil se prăfuiește undeva pe rafturile MAI-ului, dar și respectiva dispoziție s-a dovedit a fi ilegală, constatare efectuată de către Inspecția Financiară în raportul său, ca rezultat al controlului tematic la MAI în anul 2014, în rezultat, prejudiciind bugetul MAI de către propriii angajați.

Art. 16 alin.(1) din Legea privind actele legislative, care în viziunea celor nouă angajați ai MAI a constituit drept temei de aprobare a dispoziției prevede că, pentru elaborarea proiectului de act legislativ, Parlamentul sau autoritățile abilitate de acesta formează un grup de lucru din experți și specialiști în materie din cadrul autorităților publice, din savanți de la instituțiile științifice și de învățămînt superior de profil, din practicieni în domeniu și din alți specialiști, precum și din reprezentanți ai părților interesate.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește, că membrii grupului de lucru, constituit în baza prevederilor alin. (1), activează pe bază de contract sau fără contract, în ultimul caz fiind delegați de la locul de muncă permanent, acordîndu-li-se un spor la salariu pentru contribuția adusă la elaborarea proiectului de act legislativ.

Deci, prevederile articolului 16 din Legea nominalizată se referă numai la grupurile de lucru, constituite de Parlament sau de către autoritățile publice, la abilitarea cu această funcție de către Parlament. Probabil că, membrii grupului de lucru și-au atribuit calitate de “experți” sau “savanți”.

Astfel, achitarea adaosului respectiv membrilor grupului de lucru, creat  pentru elaborarea proiectului de lege nominalizat a fost nelegitimă, aspect recunoscut în consecință și de către MAI, care a abrogat dispoziția nr. 14/437. Proiectul legii privind modul de asigurare și restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice urma a fi elaborat de către angajații MAI în virtutea atribuțiilor care le revin și reieșind din misiunea MAI, stabilită în pct.6 din Regulamentul de activitate al acestuia (Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2008) – Misiunea Ministerului constă în realizarea prerogativelor constituționale ale Guvernului privind elaborarea, promovarea și realizarea politicii statului în domeniul asigurării legalității, menținerii, asigurării și restabilirii ordinii și securității publice. însă, aceștia pe lîngă salariul pe care îl primesc, au mai fost remunerați suplimentar timp de un an de zile și cu cele 50%.

în raportul său, inspecția financiară a mai constatat faptul că, acel adaos de 50% a contribuit și la stabilirea cuantumului pensiei viceministrului Babin, șefului Direcției generale economie și finanțe, S.Èšurcan și adjunctului Serviciului dirijare operațională și inspectare, A.Vieru.

Mizînd pe faptul că, acești nouă “savanți” sunt niște angajați onești ai MAI, li s-a înaintat o somație să restituie benevol sumele primite ilegal în decursul unui an de zile în contabilitatea MAI. S-au dovedit a fi onești doar Vladimir Èšurcan, șef Direcție generală analiză monitorizare și evaluare a politicilor și adjunctul său, Viorel Berliba, restituind sumele astfel primite ca adaos la salariu. Ceilalți nu au dat curs solicitării de atunci a conducerii MAI, în rezultat aceasta fiind nevoită de a recupera banii pe cale judiciară, înaintînd acțiuni în judecată.

Cu regret, se dovedește faptul că actualul ministru de interne nu prea a avut abilitatea de a-și alege o echipă integră de viceminiștri, cu viceministrul Èšurcan fiind în relații ostile, iar Oleg Babin venind în funcția de viceministru, datornic MAI-ului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *