Luni, 18 Decembrie 2017 | Login
Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /hermes/bosnaweb20a/b2716/ipg.plusfmmd/contracoruptiei/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 264
Conferință de presă susținută de juristul și avocatul Asociației Internaționale a transportatorilor auto din Moldova, Corina Varvarici, cu tema „Conflict de interese în AITA – noua conducere a Asociației nu poate să-și înceapă activitatea”

Conferință de presă susținută de juristul și avocatul Asociației Internaționale a transportatorilor auto din Moldova, Corina Varvarici, cu tema „Conflict de interese în AITA – noua conducere a Asociației nu poate să-și înceapă activitatea” Recomandat

                                              Către                               Președintele Țării R. Moldova

                                                                                        d-nul Igor Dodon

Președintelui Parlamentului R. Moldova

d-nul Andrian Candu

Prim-Menistru Guvernului  R. Moldova

d-nul Pavel Felip

Procurorului General al R. Moldova

d-nul Harunjen Eduard

De la membrii Asociației AITA

A D R E S A R E

          Asociația Internațională Transportatorilor Auto din Moldova (AITA), denumită în continuare ”Asociația” este o organizație necomercială, neguvernamentală, independentă, profesională, creată pe principii democratice, ca o uniune de întreprinderi (persoane juridice), ce  a fost înregistrată în anul 1992 la Ministerul Justiției a R. Moldova în domeniul Tranporturilor de mărfuri internaționale.

         Asociația Internațională Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) face parte ca membru a Organizației IRU(Geneva) care din numele Organizatiei ONU gestioneaza convenția TIR la care R. Moldova a aderat în anul 1991. Conform statutului Organul Suprem al Asociației, actul normativ principal este ”Statutul”.

         Astfel, conform statutului la data de 22 iulie 2016 a fost convocată Adunarea Generală a membrilor Asociației Asociaților AITA  privind activitatea președintelui și Consiliului de administrație a AITA, în cadrul dezbaterilor majoritatea membrilor și-au exprimat nemulțumirea față de activitatea președintelui Bernavschi Grigore și au înaintat propunerea de a fi reales înainte de expirarea mandatului un alt președinte al Asociației, deoarece, a fost apreciată activitatea președintelui Bernavschi Grigore nesatisfăcătoare și propusă o altă canditatură la funcția de președințe al Asociației AITA.  Această propunere, conform statutului a fost pus la vot, și cu votul majoritar prezenți la Adunarea Generală  a fost exprimat votul de neîncredere a președintelui Asociației (AITA) d-nul Bernavschi Grigore și în același timp a fost ales un nou președinte al Asociației, d-nul Gubceac Evgheni.

       Astfel, noul președinte ales, Gubceac Evghenii, conform statului a prezentat Ministerului de Justiție a R. Moldova actele privind efectuarea modificărilor în baza hotărăîrii Adunării Generale din 22 iulie 2016. Necatînd la aceasta, unii membri ai Asociații AITA nu au fost de acord cu hotărîrea Adunării Generale din 22 iulie 2016 privind desemnarea unui nou președinte al Asociației AITA și au contestat-o in instanța de judecată, contrar stipulărilor statutului.

          Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, prin închierea din 09 august 2016 a pus interdicția cu suspendarea hotărîrilor Adunării Generale a membrilor Asociației AITA din 22 iulie 2016, în partea ce ține de revocarea din funcție de președinte a dlui Bernavschi Grigore și alegerea în această funcție a dlui Gubceac Evghenii, precum și revocarea întregii componențe a Consiliului Asociației AITA și alegerea altei componențe a Consiliului și s-a interzis efectuarea modificărilor în Registru de stat al organizaților necomerciale în partea ce ține de modificarea datelor președintele Asociației AITA, în baza acestei închieri Ministerul de Justiție a R. Moldova a refuzat înregistrarea modificărilor. Astfel, noul președinte ales de Adunarea Generală, d-ul Gubceac Evghenii a fost în imposibilitate să-și exercite funcția de președinte a Asociației AITA.

       D-nul Bernavschi Grigore fiind demis din funcția de președinte Asociației, conform statutului, el în mod ilegal  la data de 19 august 2016, a implicat compania de Servicii de Pază Particulară ”GCC”, prin care colaboratorii agenției de pază indicată, înarmați cu arme de foc, au pătruns în sediul Asociației AITA unde se afla noul președinte ales d-ul Gubceac Evgheni și aplicînd forța fizică excesivă, l-au evacuat  forțat precum și alte persoane angajate ale Asociației AITA din oficiul  acestora. În această perioadă ex-președinte a Asociației AITA, d-ul Bernavschi Grigore, ne avînd împuternicirile legale  a continuat abusiv și  ilegal activitatea sa în calitate de președinte, care prin acțiunile sale a cauzat prejudicii considerabile a Asociației, eliberînd inclusiv persoanele din funcție deținute.

Totodată în acest context, unii membri ai Asociații în cărdășie cu fostul președinte al Asociației, ne fiind deacord cu hotărîrrea adoptată au întreprins un șir de acțiuni ilegale ce prejudiciază drepturile și interesele Asociației și a membrilor săi, inclusiv și pe plan internațional.

          Astfel, SRL”Termotrans-Auto”, fiind membru al Asociației, contrar prevederilor statutului Asociației AITA, fără nici un temei legal s-a adresat în Judecătoria sect. Buiucani, mun. Chișinău cu o cerere de chemare în judecată împotriva Asociației AITA privind  anularea Adunării Generale din 22 iulie 2016.

          Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău, judecător Roman Pascari, prin încheierea din 09 august 2016 a aplicat interdicția de a efectua modificările de schimbarea președintelui și a consiliului de administrație. Astfel, necatînd la faptul că a fost ales conform statutului de către Adunarea Generală, d-ul Gubceac Evgheni pînă la moment nu poate să-și exercite funcția de președinte al Asociației AITA.

         În afară de aceasta,  SRL”IVG Trans”, fiind membru al Asociației s-a adresat în Judecătoria Centru, mun. Chișinău cu o cerere de chemare în judecată împotriva Asociației AITA, prin care a solicitat anularea hotărîrii Adunării Generale din 22 iulie 2016, cauza data este pe rol în examinare la instanța de judecată.

         SRL”LKW-Alex Expedition”, un alt membru al Asociației s-a adresat în Judecătoria Centru, mun. Chișinău cu o cerere de chemare în judecată către Asociația AITA privind anularea hotărîrii Adunării Generale din 22 iulie 2016, fără a înștiința alți membri ai Asociației AITA.

           Judecătoria Centru, mun. Chișinău, Judecător Grigore Manoli, fără a intra în esența cauzei, fără a examina circumstanțele petrecerii Adunării Generale a adoptat la data de 19 ianuarie 2017 hotărîrea privind anularea hotărîrii Adunării Generale din 22 iulie 2016 privind realegerea noului președinte Gubceac Evghnei, fapt ce îl considerăm profund  ilegal cu încălcarea stipulărilor legislației în vigoare, deoarece nu a fost invitat  nici un membru din cei care au fost prezenți la Adunarea Generală din 22 iulie 2016 și au votat pentru realegerea președintelui d-ul Gubceac Evgheni.

          În afară de aceasta considerăm că, instanța a încălcat flagrand legea, deoarece membrii Asociației AITA care au careva pretenții urmează să se adreseze organelor compentente de conducere a organizației și nu în instanța de judecată.

         Pentru a curma acțiunile ilegale a ex-președintelui d-ul Bernavschi Grigore, membrii Asociației AITA s-a adresa organelor Procuraturii sec. Ciocana, mun. Chișinău, care a întentat față de d-nul Bernavschi Grigore dosarul penal nr. 2016481684 din 23 august 2016 pentru comiterea infracțiunii art. 360 alin.(1) Cod Penal a R. Moldova și anume: ”Luarea, sustragerea, tăinuirea,  degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor.

          Însă, din motive necunoscute pe care le considerăm ilegale, Procuratura Ciocana, mun. Chișinău a clasat dosarul penal nr. 2016481684 din 23 august 2016 prin Ordonanța din 09 septembrie 2016 , eschivîndu-l astfel de răspunderea penală.

           Tot în acest context, unii membrii ai Asociații AITA s-au adresat cu o plîngere la Procuratura sect. Centru, mun. Chișinău, privind acțiuniile ilegale ale ex-președinte Bernavschi Grigore, însă Procuratura sec.Centru, mun. Chișinău, ne intrînd în estența acțiunile ilegale și prejudiciabile a clasat urmărirea penală nr. 2016011786 din 05 septembrie 2016 prin Ordonanță din 25 noiembrie 2016, pentru comiterea infracțiunii art. 166/1 alin.(2) și anume: ”Tortura, tratamentul inuman sau degradant”, cît și art. 630 alin. (1) Cod Penal a R. Moldova și anume: ”Luarea, sustragerea, tăinuirea,  degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor, neglijînd astfel voința majorității membrilor ai Asociației AITA.

          Astfel, considerăm că, situația creată duce la imposibilitatea activității eficiente ai Asociației AITA, încalcă drepturile majorității membrilor și duce la excluderea din Uniunea Internațională de Transportare Rutieră ( IRU), ce va duce la prejudicii irecuperabile pentru economia R. Moldova.

          Reieșind din cele expuse SOLICITĂM:

1.     Implicarea organelor de drept competente pentru a curma acțiunile ilegale și revenirea în cîmpul legal de activitate.

    Cu respect membrii ai Asociației AITA,

inuman sau degradant”, cît și art. 630 alin. (1) Cod Penal a R. Moldova și anume: ”Luarea, sustragerea, tăinuirea,  degradarea sau distrugerea documentelor, imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor, neglijînd astfel voința majorității membrilor ai Asociației AITA.

          Astfel, considerăm că, situația creată duce la imposibilitatea activității eficiente ai Asociației AITA, încalcă drepturile majorității membrilor și duce la excluderea din Uniunea Internațională de Transportare Rutieră ( IRU), ce va duce la prejudicii irecuperabile pentru economia R. Moldova.

          Reieșind din cele expuse SOLICITĂM:

1.     Implicarea organelor de drept competente pentru a curma acțiunile ilegale și revenirea în cîmpul legal de activitate.

    Cu respect membrii ai Asociației AITA,

        

000

Media

Abonează-te

Abonează-te ca să primești pe e-mail cele mai noi știri, interviuri și investigații