Luni, 18 Decembrie 2017 | Login
Notice: Undefined property: stdClass::$numOfComments in /hermes/bosnaweb20a/b2716/ipg.plusfmmd/contracoruptiei/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 264
Oamenii PLDM și milioanele de lei din pușcării (DOC)

Oamenii PLDM și milioanele de lei din pușcării (DOC)

Deținuții și pușcăriile au fost și vor fi mereu o sursă bună de venit pentru guvernare. Mai bine zis pentru cei care au în subordine Ministerul Justiției și, respectiv, DIP-ul (Departamentul Instituțiilor Penitenciare).

Asociația Obștească ”Contra Corupției” a intrat în posesia unor documente, parte a dosarului de corupție intentat după ce au fost depistate abateri grave în cadrul unor tendere de achiziții organizate de Departamentul Instituțiilor Penitenciare, pe când șef al acestui departament era nimeni altul decât actualul vice-ministru de interne, om fidel partidului, și personal lui Vlad Filat – Veaceslav Ceban.

Așa se face că potrivit acestor documente, numai la achiziția cărbunelui pentru încălzirea penitenciarelor, statul a fost prejudiciat cu peste 1 milion de lei. Aici se mai adaugă achizițiile de carne de pui, pește, combustibil, camerelor de supraveghere etc.

Să o luăm însă pe rând. Albert Puiu, fost angajat DIP, emite cel puțin patru sesizări în adresa tuturor structurilor statului care ar fi trebuit să se autosesizeze și să intenteze dosare penale pe fiecare caz în parte. Mai jos oferim fragmente din fiecare sesizare. Din acestea veți înțelege care este defapt infracțiunea:

1. Cărbune

Așadar, din informațiile parvenite în prezent am aflat următoarele:
La data de 23 februarie 2012 de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare a fost organizat un „TENDER”, în scopul de a găsi un agent economic, care ar propune cele mai avantajoase condiții și prețuri de procurare a cărbunelui pentru întregul sistem penitenciar, pentru încheierea ulterioară a unui contract. 
Cele mai avantajoase condiții și prețuri a propus agentul economic nr.1 „MoldCărbune” care pentru 1 tonă de cărbune a cerut 2116 lei(fără TVA). Din motive „neunoscute” tenderul a fost căștigat de către agentul economic cu nr.6 „Xaminar” care pentru 1 tonă de cărbune a cerut 2453 lei (fără TVA). în rezultatul încheierii contractului între DIP și „Xaminar” statul a pierdut în jurul la 1 000 000(un milion)lei RM(din alte surse 1 200 000 de lei RM). Care a fost necesitatea de a aduce statului așa pierderi, dacă întradevăr se va adeveri această informație.
Tot din datele ce le-am primit am aflat că au fost și alți agenți economici, care au propus mai avantajoase condiții de procurare a cărbunelui, decît firma „Xaminar”. Åži anume firmele:
„Antrițit”
S.A.”Combustibil”
„Lozmangal”
„Cărbunar”
Presupun că poate parțial careva cifre, litere în denumiri am scăpat sau am greșit, nu intenționat deoarece este la nivel de informație, necătînd la faptul că problema cu „cărbunele” zvonește prin sistemul penitenciar de o bună vreme și foarte mulți au auzit, dar numai acum am obținut careva date mai aproape de realitate.
Iar acum aștept și doresc să cunosc, de la executorii dispuși cît de obiectiv, operativ și eficient vor fi verificate „istoria” și procedura de organizare, precum și toți agenții economici sus indicați, pentru a stabili adevăratele tendințe și realități ce au stat la baza petrecerii „TENDERULUI” din 23.02.2012.

2. Motorină

Din informațiile care le dețin, începând cu 01.01.2012(nu exclud faptul că și până la această dată) lunar de către factorii de decizie ai DIP și penitenciarelor din mun. Chișinău și suburbii, în jurul la 6 tone(din careva surse și mai mult) de benzină și motorină nu sunt folosite în scopuri de serviciu în cadrul sistemului penitenciar, astfel fiind sustrase din bugetul țării(care în prezent este sărăcit) cel puțin 100 000 lei lunar.
   Benzina și motorina dată sub formă de „taloane” este sistematic „cadonată” sau „dăruită” la rudele factorilor de decizie din DIP și penitenciare, procurori și polițiști, judecători și alți demnitari de stat.
   „Darurile” în cauză sunt făcute cu scopuri de a „ameliora” situația, când iese la iveală diferite ilegalități ce se comit în cadrul sistemului penitenciar.
   în scopul verificării obiective și transparente a informației date solicit de a delega colaboratori și specialiști, care să nu facă parte din subdiviziunile, serviciile, secțiile și birourile responsabile pentru supraveghere activității din cadrul sistemului penitenciar, deoarece nu for fi obținute careva rezultate ce ar corespunde adevărului. Pentru a fi înțeles, nu poate să se verifice pe sine însuși acel colaborator(procuror, polițist) care zilnic supraveghează activitatea DIP și a penitenciarelor și sistematic se alimentează cu benzina sistemului penitenciar care o primește pentru „înțelegere și pace”.
   Pentru a verifica informația dată e de ajuns să fie delegați niște colaboratori competenți care să verifice cel puțin toate stațiile de alimentare cu benzină LUKOIL din mun. Chișinău și suburbii. Din câte cunosc compania LUKOIL, deservește DIP-ul și penitenciarele din Chișinău și suburbii, iar dacă mai există vre-o companie petrolieră(care deservește sistemul penitenciar) ar fi bine să fie verificată și aceasta. Ce ține de modaliatatea de verificare:
toate „taloanele” de benzină și motorină eliberate pentru DIP au seria și numărul lor înregistrate și luate la evidență în compania ce eliberează carburanții.(tot aceste serii și numere figurează și în evidența serviciilor de aprovizionare din DIP și penitenciare)
de fiecare dată, când vre-un automobil se alimentează cu benzină sau motorină pe taloane la stație, operatorii stației tot atunci înscriu numărul automobilului pe talonul respectiv. Taloanele date se acumulează, fiind luate la evidență și păstrate la stații și în companie.
De aici am sugerat cele mai simple căi de verificare și depistare a ilegalităților sus indicate.
   Eu personal cunosc în jurul de 48 cazuri când cu benzina sistemului penitenciar se alimentează procurori, polițiști, rude ș.a., dar din principiu vreau să aștept și să văd care va fi calitatea rezultatelor verificării informației nominalizate și apoi voi înainta altă sesizare.

3. Carne de pui

De către Departamentul Instituțiilor Penitenciare a fost organizată licitație de achiziționare a cărnii de găină. Concursul a fost „cîștigat” de agentul economic SRL „Nina ASN”, care aparține unei rude a viceministrului finanțelor Maria Carauș.
 Cantitatea totală de carne care a fost procurată de DIP conform acestui contract este de 100 de tone. Prețul la carne propus de alți agenți economici a fost mult mai avantajos, dar din cauze „necunoscute” s-a dat prioritate acestei firme la licitație.
 Din surse neoficiale agentul economic la fiecare kilogram de carne vîndut sistemului penitenciar a achitat cheș cîte un leu neoficial unor factori de decizie din DIP, adică cel puțin 100 000 lei.
Dar nici aceasta nu este totul, sub careva pretexte „șlefuite și legalizate” 30 de tone de carne de găină nu au fost aduse în sistemul penitenciar conform contractului sub formă de găini întregi, dar din jumătăți, care la rîndul lor calitativ și la preț sunt mai joase.
Aceiași situație a avut loc și cu peștele care conform contractului era indicat un fel și o denumire de pește, iar în realitate la penitenciare ajungea pește de altă denumire, calitate și preț. în toamna anului trecut chiar și legumele(varza, cartofii, sfecla roșie ș.a.) care erau aduse în penitenciare nu corespundeau calității, standartelor și prețului.
Atunci iarăși apare întrebarea, dar unde sunt organele și instanțele care sunt obligate să verifice și să stabilească toate căile, cazurile și persoanele cu funcții de răspundere, care făcînd abuz de funcțiile ce le dețin fură și golesc bugetul țării cînd o sută de mii de lei, cînd un milion, cînd mai multe milioane. Pofta vine mîncînd și cel mai strașnic e că toate acestea au loc în timpul acutizării crizei, pe cînd sărăcia înaintează cu accelerare. 
Acum aș solicita din tot sufletul să fie dispusă pentru verificare informația nominalizată organelor competente cu capacități și competențe de efectuare a acțiunilor de investigații, care ușor ar putea stabili:
Care agenți economici au participat la licitații(formali sau adevărați) pentru a fi verificat fiecare la compartimentul oferte, caliate, preț…
Chiar nu au fost propuneri și oferte mai avantajoase în preț și calitate ca cele ce au ajuns în penitenciare
Care marfă se află depozitată la moment în penitenciare și la depozitul central cea indicată în contracte sau alta
Care este cauza necorespunderii originii mărfii prezentate de cele indicate în contract
Nu văd nimic dificil de a intervine și a verifica cazul dat.
Iar acum aștept și doresc să cunosc, de la executorii (cu capacități de investigație operativă) dispuși cît de obiectiv, operativ și eficient vor fi verificate „istoria” și procedura de organizare, a licitațiilor sus indicate.

4. Sistem de supraveghere video:

De către Departamentul Instituțiilor Penitenciare au fost organizate două licitații:
Licitația publică nr.1707 /11 din „09”noiembrie an. 2011, ora 10.00
publicată în BAP Nr. 84/11 din „25” octombrie an. 2011
pentru achiziționarea mijloacelor de semnalizare pază incendiu și supraveghere video, conform necesităților Departamentului Instituțiilor Penitenciare.                       Â

Licitația publică nr.2101 /11 din „07” decembrie 2011, ora 10.00
publicată în BAP Nr. 93/11 din „25” noiembrie 2011
pentru achiziționarea mijloacelor de semnalizare pază incendiu și supraveghere video, conform necesităților Departamentului Instituțiilor Penitenciare.         Â

în fine în rezultatul licitației, cu agentul economic care a „cîștigat” concursul a fost încheiat contract de achiziționare a mijloacelor de semnalizare pază incendiu și supraveghere video în sumă totală de aproximativ pînă la 8 000 000 (opt milioane) lei RM. în realitate toate mijloacele prezentate sistemului penitenciar din surse demne de încredere și din informații au fost la un preț de la 700 000 pînă la 800 000 lei RM, adică de zece ori mai puțin. Cu atît mai mult am discutat cu mai mulți specialiști de genul dat de activitate și mi-au spus lucruri interesante. 
Åži anume, mijloacele ce au fost instalate prin penitenciare și subdiviziunile DIP, nu corespund denumirilor din contractul încheiat (adică s-a instalat tehnică ce nu este prevăzută de contract) .Totodată tehnica nominalizată a ajuns în sistemul penitenciar prin intermediul a mai multe firme intermediare(care la rîndul său au adăugat procente de cîștig pentru ei și de pierdere pentru stat) 
Dar nici aceasta nu este totul, din discuții cu specialiștii mijloace tehnice cu parametri tehnici mai înalți de 4 ori, în centrul „SUPRATEN” sunt la un preț de cinci ori mai ieftin, decît cele găsite și instalate prin „licitații publice legale”. Acest exemplu l-au adus specialiștii care fără să depună efort au stabilit că marfa nu corespunde contractului, prețurile sunt exagerate, iar calitatea este batjocoritoare.
Chiar nu s-a putut de găsit oferte avantajoase deoarece în prezent se poate de selectat și găsi o sumedenie de agenți economici licențiați, care ar fi bucuroși să accepte o sumedenie de condiții favorabile pentru sistemul penitenciar, numai să încheie contract.
Atunci iarăși apare întrebarea, dar unde s-au dus 7 200 000 (șapte milioane două sute mii) lei RM,(„pe apa sîmbetei”). Iată aceasta este o gestionare cu capacități manageriale „impresionante” pe timp de criză. Să nu uitați la moment bugetul țării este într-o situație catastrofală, iar careva demnitari fură ca pe vremurile cele „bune”.Chiar nu este lege, nu este simț sau a rămas numai foamea cea oarbă după bani..
Acum aș solicita din tot sufletul să fie dispusă pentru verificare informația nominalizată organelor competente, care ușor ar putea stabili:
Care agenți economici au participat la licitație(formali sau adevărați) pentru a fi verificat fiecare la compartimentul oferte, caliate, preț…
Chiar nu au fost propuneri și oferte mai avantajoase în preț și calitate ca cele ce au ajuns în penitenciare
Care este cauza necorespunderii originii mărfii prezentate de cele indicate în contract
Chiar la așa preț sunt mijloacele tehnice instalate în subdiviziunile sistemului penitenciar, care au parametri tehnici slabi. Nu se poate de efectuat un control iar mijloacele tehnice instalate supuse unei expertize care ar stabili prețul de piață la tehnica dată.
(Vreau să fac o remarcă, numele și datele specialiștilor, careva prețuri și parametri ai mijloacelor tehnice instalate in subdiviziunile sistemului penitenciar, eu nu le voi indica dintru-n singur considerent. După toate datele acestea ușor va fi de stabilit despre care subdiviziune este vorba și în acest caz dacă se aude la Departamentul Instituțiilopr Penitenciare, vă garantez că colaboratorii specialiști ce au discutat cu mine nu mai activează. Aceasta deja demult este cunoscut la toată lumea, trăim în anul „ 1937”…, dacă șeful a dat indicații să-ți cauți de lucru și să te concediezi la „propria dorință” apoi nu aștepta…Careva din aceste date eu pot verbal să le comunic numai executorilor cărora le va fi adresată scrisoarea mea)

Așadar, toate aceste sesizări au fost transmise următorilor destinatari încă în 2012:

Domnului Nicolae TIMOFTI, Președintele Republicii Moldova
Domnului Marian LUPU, Președintele Parlamentului Republicii Moldova
Domnului Vladimir FILAT, Prim-Ministru al Republicii Moldova
Domnului Valeriu ZUBCO, Procuror General al Republicii Moldova
Domnului Alexei ROIBU, Ministrul Afacerilor Interne al R.Moldova
Domnului Viorel CHETRARU, Director al CCCEC R.Moldova

A urmat mai bine de jumătate de an de tăcere, ca abia în ianuarie 2013, CNA să transmită aceste sesizări procuraturii Botanica, iar acolo să fie intentat un Dosar Penal. Atenție, toate sesizările au fost comasate într-un singur dosar, care din întâmplare probabil, i-a fost distribuit nimănui altcuiva decât procurorului Oleg Vereteno, care, spun sursele noastre, cel mai probabil la fel de întâmplător, a activat în penitenciarul 17 din Rezina. De ce anume el trebuia să se ocupe de un dosar în care sunt vizați șefii DIP, rămâne doar să bănuim.

în fine, după ce a fost intentat dosarul nr: 2103970008, procurorii “s-au apucat de treabă”. Au chemat la audieri pentru depunerea mărturiilor tocmai 2 martori luați la întâmplare. Mare le-a fost mirarea celor de la procuratura Botanica când au văzut că martorii confirmă toate cele expuse în sesizările lui Albert Puiu.

1
2

3
45

După cum am scris mai sus, procurorii au rămas șocați de asemenea “reușită” și în loc să investigheze mai departe cazul, chemând câți mai mulți martori și participanți la tendere, care ar confirma că acestea au fost petrecute cu grave abateri, oamenii legii au decis să nu mai cheme martori la audieri, ca nu cumva, probabil, să nu iasă la iveală noi și noi abateri în activitatea DIP, condusă de nimeni altul decât bravul Veaceslav Ceban.

Așadar 4 episoade și numai doi martori, iar pentru a unge ochii un ditamai dosarul umplut cu apă de ploaie:
2014822090446

După cum era și de așteptat, urmează o decizie uimitoare – dosarul este clasat prin ordonanță, pentru lipsă de probe.

Așa se lucrează în țara în care o mână spală pe alta, iar în numele “integrării europene” oamenii legii închid ochii la orice, numai să nu se destrame Coaliția.

Albert Puiu, a semnat totuși o Plângere, pe care epediat-o pe adresa Procuratrurii Generale:

000

Citit 192 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Abonează-te

Abonează-te ca să primești pe e-mail cele mai noi știri, interviuri și investigații